Sidste nyt 14-03-2020: All onsdags motion og vores generalforsamling 2020 er udskudt indtil videre. Venlig hilsen Bestyrelsen

Furesø Senior Motion er en frivillig forening for borgere over 60 år i Furesø Kommune. Foreningens formål er at virke for motion for seniorer og styrke medlemmernes indbyrdes netværk for derved at højne deres livskvalitet. Hver onsdag kl. 9:30 - 11:30 samles medlemmerne i Bybækhallen til gymnastik, boldspil, dans m.v. De fysiske udfoldelser afsluttes med socialt og kulturelt samvær i form af en kop kaffe + småkager.
Hallen ligger under den tidligere Bybækskole med adgang via stisystemet eller indkørsel med bil fra Frederiksborgvej via Paltholmterrasserne. (Se kort under fanen TRÆNING)

Helehal

Foreningens økonomi er baseret på frivillig arbejdskraft, ud over en meget veluddannet, lønnet instruktør.
Indtægterne kommer hovedsageligt fra medlemskontingentet.

gulvovelserb2

Foreningen har ca. 100 medlemmer (2018), og arrangerer udover motionsaktiviteterne i Bybækhallen en sommerudflugt og diverse andre festligheder. Endvidere får medlemmerne tilbud om at deltage i stævner og ture arrangeret af Dansk Arbejder Idræt, Dansk Firmaidrætsforbund og Senior Idræt Storkøbenhavn. Vi er en levende og livsglad forening.

     stepbanke22                                     elastik2

Klik ind på nogle af de andre sider på hjemmesiden og se billeder af aktiviteter, udflugter m.v., men aller vigtigst, kom op til os en onsdag i Bybækhallen og prøv at være med nogle gange for at se, om det ikke skulle være noget for dig.

 

Furesø Senior Motions historie

Den 6.oktober 1999 holdt Farum Kommune en ældrekonference. De var interesseret i nye tiltag for folk over 60 år i Farum. Vi var så nogle, der meldte os, og med Henrik Jerger, formand for Idræts og Fritidsudvalget i Farum Kommune, og Erik Hjorth-Madsen, formand for Ældrerådet, blev vi enige om, at motion var ideen.

Den 8.februar 2000 holdt vi så stiftende generalforsamling, hvor vi fandt ud af, hvem der ville være instruktører, og hvem der havde mod på bestyrelsesarbejde.

Så skulle vi i gang med at finde lokale, købe redskaber og hvad med musik? Til alt dette fik vi stor hjælp og økonomisk støtte af Dansk Arbejder Idræt og af Kommunen. Husk- der var jo ikke kommet penge i kassen endnu.

Vi startede så i oktober 2000 med mange mennesker. Der var mange taler, b. a. af Borgmesteren.

Sammenlægningen af Farum og Værløse betød, at også Værløse kan deltage i onsdagsmotionen. Læs meget mere under 10 års jubilæum beskrivelsen.

 10 års jubilæum

FSM fejrede sit 10 års jubilæum, onsdag den 13. oktober 2010 i Tennishallen på Ryttergårdsvej.
På denne dag var der dækket festligt op til foreningens medlemmer og særligt indbudte gæster, i alt ca. 150 personer.
De særligt indbudte gæster inkluderede repræsentanter for institutioner, foreninger og erhverv, der har samarbejdet med og støttet FSM gennem årene, samt enkeltpersoner, der har haft særlig betydning for foreningen specielt i opstartsfasen.

Festen startede med, at formanden, Daphne Olsen, bød velkommen til alle og specielt til vores borgmester, OLE BONDO CHRISTENSEN, og blandt andet henledte opmærksomheden på alle de billeder, der var ophængt i den ene side af hallen. Det var en kavalkade fra de vigtigste begivenheder i alle de foregående 10 år, og mange af gæsterne ville kunne genkende sig selv fra deltagelsen i disse begivenheder. Per Hendriksen havde samlet og arrangeret denne billedsamling, som blev flittigt beskuet under hele festen.

Formanden gav nu ordet til dagens ”toastmaster” Anette Kassow, som introducerede de specielt indbudte gæster. Foruden borgmesteren var der HENRIK JERGER, også fra Kommunen, der som formand for Idræts- og Folkeoplysningsudvalget i sin tid var en af initiativtagerne til opstart af foreningen. BIRTE GONSALVES var med i den første bestyrelse for ”Krudtuglerne”, som senere blev til Farum Senior Motion, ( Furesø Senior Motion fra 2018) og er for øvrigt stadig medlem. ERIK HJORTH-MADSEN, den daværende formand for Ældrerådet, er også en af iværksætterne, og er stadigvæk medlem. GRETE LAURITZEN, som var FSM’s første formand, en post hun bestred påskønnelsesværdigt i hele 5 år.

LENE PORSILD var instruktør i de første år. PALLE THOMSEN repræsenterede Dansk Arbejder Idræt, DAI, som også var med helt fra starten med gode råd og støtte. FLEMMING MORTENSEN og SIM KRAHL kom fra Senior Idræt Storkøbenhavn, SIS, med hvem FSM har samarbejdet i mange år om udflugter og kurser, m.v. ALICE HARVID og HENNING NØRHAVE ydede støtte som medlemmer af bestyrelsen i de første år. ANNIE GØDE ANDERSEN, bankbestyrer i Nordea Bank, som i mange år har været rundhåndet med støtte til foreningens arrangementer. PETER RISBANK, som var ”musikmand” og medlem af bestyrelsen i mange år. Endelig var der JENS BERG THOMSEN fra Lokalavisen, nu Furesø Avis, der jo i alle årene har skrevet pænt om foreningen.

Nu gav en gruppe af medlemmer og instruktører ledet af Lotte Hendriksen en gymnastikopvisning, der viste, hvordan opvarmningen foregår om onsdagen. Så var det tid til at give ordet til borgmesteren, som i sin tale ønskede foreningen til lykke med at have gjort et godt stykke arbejde med at gøre Furesø seniorerne sundere og han glædede sig til at han om 6 år blev gammel nok til at være med på holdet. Så kunne vi høre tonerne fra William Jensens violin, han skulle nemlig spille til fællessang. Der var lagt i alt 3 sange på bordene, og den første, en fantastisk sjov og behændig beskrivelse af FSM, var forfattet til dagens anledning af Ib Høyer-Andersen. Efter Ib’s sang blev der endelig givet tegn til, at man kunne forsyne sig med de lækre sager fra det bugnende brunchbord.
Der blev taget godt for sig af retterne og under hele spisningen blev alle gæsterne underholdt af en trio bestående af Lissen Grønkjær, Jens Erik Kjeldsen og Kaj Jensen. Guitar og banjo med sang af Lissen. Det var vist græsk musik det hele, og meget professionelt fremført. Ind imellem blev der tid til flere taler af Henrik Jerger, Birte Gonsalves, Erik Hjort-Madsen, Lene Porsild og Flemming Mortensen, samt en improviseret lykønskning fra et nyt medlem. De 2 sidste sange blev også afsunget inden det var tid til at formanden takkede alle for fremmøde, og alle hjælperne for det store arbejde, der var lagt for dagen for at en fest som denne kunne løbe af stabelen. Så var klokken en kvart over tolv og festen - helt efter programmet -  slut, men som det allersidste overrakte Lotte en smykkegave til Daphne fra alle foreningens medlemmer som tak for hendes store arbejde med tilrettelæggelsen af jubilæumsfesten og generelt som formand.

En meget vellykket fest !